• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    

ÇED/PTD

 

ÇED Yönetmeliği’ne göre, ÇED Raporu’na tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır.

1- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇED Gerekli"dir kararı verilen projeler. Bu gruptaki her proje için özel bir formata göre ÇED Raporu hazırlanmaktadır.

 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alıp ‘‘ÇED Gereklidir’’ kararı verilen projeler için ÇED Raporu yazılması zorunludur.

 • ÇED Raporu Hazırlanması
 • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
 • ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Yazısı
 • ÇED Raporu sonrası (inşaat ve işletme aşamalarında) izleme Kontrol çalışmaları
 • Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması
 • Hava Kirleticilerinin Atmosferik Dağılım Modellemeleri,
 • Gürültü Modellemeleri,
 • Akustik Rapor Hazırlanması,

konularda hizmet vermektedir.

 

Takvim