• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    

Çevre Danışmanlığı

 

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
 • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
 • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyan Formu, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı )
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi
 • Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak ( Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastik, ÖTA Geçici Depolama, ÖTA İşleme, PCB Arındırma... )

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 •  Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansları

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Depolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı

Arıtma Sistemleri

 • Endüstriyel Arıtma
 • Anaerobik Arıtma
 • Evsel Atıksu Arıtma
 • Fiziksel Arıtma
 • İçme Suyu Arıtma
 • Proses Suyu Hazırlama
 • Yağ tutucular

 

 

Takvim