• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    
 • GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYAN VE EĞİTİM HİZMETİ BAŞLAMIŞTIR. - 28/02/2020
 • 31.12.2019 tarih, 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik yayımlandı ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Danışmanlığı

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nedir? Verilme Süresi ve Yükümlü Olanlar?

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Nedir?

  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürün/eşya/malzemelerin ithal edilmesi / yurt içinde piyasaya arz edilmesi ile oluşan beyan ve ödeme yükümlülüğüdür. 

  Kimler Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi verir?

  Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım katılım Payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir.

  Piyasaya süren: Bir ürün/eşya/malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arzını sağlayan gerçek/tüzel kişilerdir.

  İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişilerdir. 

  Tedarikçi: Bir ürün/eşya/malzemeyi başkası adına temin eden/üreten gerçek/tüzel kişilerdir. 

  Satış Noktaları: ambalajsız ürünlerin ambalajlanarak piyasaya arz edilmesini sağlayan veya ambalajlama işlemini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Satış noktaları kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için piyasaya süren konumunda yer alır.

  *Ödeyeceği geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 TL’den fazla ürün/eşya/malzeme piyasaya süren işletmeler ile çevre görevlisi (sürekli istihdam eden, çevre danışmanlık hizmeti alan, çevre yönetim birimi kurmuş vb.) bulunduran işletmelerin beyanname ve bildirimleri “Çevre Görevlisi” tarafından incelenerek onaylanır.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Başvurusu Nereye Yapılır?

  GEKAP beyannameleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü alınmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.

  GEKAP beyannamesi verecek olup, gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine beyan edilir.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Hazırlanır?

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri:

  • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
  • Diğerleri için üç aylık

  Plastik poşetin satış/diğer malzemelerin piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarih esas alınmaktadır. Beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.

  İşletmeler (Kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki) için beyan dönemleri:

  • Birinci dönem; Ocak/Şubat/Mart.
  • İkinci dönem; Nisan/Mayıs/Haziran.
  • Üçüncü dönem; Temmuz/Ağustos/Eylül.
  • Dördüncü dönem; Ekim/Kasım/Aralık.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamındaki Ürün/Eşya/Malzeme Nelerdir?

  Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ve GEKAP kapsamı dahilindeki ürün/eşya/malzemeler: 

  • Plastik Poşet
  • Akümülatörler
  • Piller
  • Lastikler
  • Madeni Yağlar
  • Bitkisel Yağlar
  • İlaçlar 
  • Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
  • Plastik Ambalajlar
  • Metal Ambalajlar
  • Kompozit Ambalajlar
  • Karton Ambalajlar
  • Cam Ambalajlar
  • Ahşap Ambalajlar 
  • İçecek Ambalajları

  Geri Kazanım Katılım Payında (GEKAP) Görev Dağılımları Nasıl Olmalıdır?

  Piyasaya Sürenler/İthalatçılar ve Satış Noktaları, GEKAP uygulamasına tabi ürün ve eşyaların tespitinden, beyana esas miktarların belirlenmesinden ve GEKAP kapsamında yapılacak tüm bildirim ve beyanları vermekle sorumludur. Makbuz, fatura, irsaliye vb. belgelerin kayıtlarından, genel muhasebe ile ilgili işlemlerin mevzuata ve muhasebe usul/yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirilmesinde ve beyana esas miktarların yetkili vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmesinde Muhasebe Sorumlusu görevlidir.

  Çevre Görevlisi,

  • Piyasaya Sürenler/İthalatçılar ve Satış Noktalarının GEKAP kapsamına tabi ürün/eşya/malzemelerin tespit edilmesini, 
  • Tespit edilen ürün/eşya/malzemelerin beyana esas miktarların muhasebe sorumlusunca belirlenmesini, 
  • Çevre mevzuatı kapsamındaki bildirimlerinin belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz hazırlanarak ilgili yerlere sunulmasını,
  • Bildirimleri ve beyannameleri kontrol etmek, izlemek ve onaylamakla yükümlüdür.
  • Ödeyeceği geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 TL’den fazla ürün/eşya/malzeme piyasaya süren işletmeler ile çevre görevlisi (sürekli istihdam eden, çevre danışmanlık hizmeti alan, çevre yönetim birimi kurmuş vb.) bulunduran işletmelerin beyanname ve bildirimleri “Çevre Görevlisi” tarafından incelenerek onaylanır.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Başvurusu Nereye Yapılır?

  GEKAP beyannameleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü alınmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir. GEKAP beyannamesi verecek olup, gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine beyan edilir.

  Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olan piyasa süren/ithalatçılar, beyan döneminde 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürün/eşya/malzeme piyasaya sürmemiş/ithal etmemiş ise ne yapılmalı?

  GEKAP Beyannamesi vermekle yükümlü olup, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı veya diğer ürünlerin piyasaya arzını/ithalatını yapmamış işletmeler, beyan edilecek ürün/eşya/malzemesi olmasa dahi beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.

  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamında Cezalar Nelerdir?

  Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesini zamanında, eksiksiz, doğru vermeyen işletmelere 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanır. 2020 yılında uygulanacak ceza miktarları aşağıdadır. 

  • GEKAP ücretini ödemediği tespit edilen işletmelere GEKAP tutarının %20 fazlası kadar idari para cezası verilir. 
  • Kanuna aykırı olarak depozito uygulamadan piyasaya sürülen ambalajlara ton başına başına 151,67 TL idari para cezası verilir. 
  • Kanuna aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, satış alanının (depo hariç) her metrekaresi için 15,16 TL idari para cezası verilir. 
  • Yanlış beyanname verenler altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 
  • Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 22.109 TL idarî para cezası verilir.

  UMUT MÜHENDİSLİK  Uzman Ekibi ile , Tüm sektörler ve Yükümlü Olan Firmalar Hakkında ile ilgili detaylı bilgi için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Hazırlama ve GEKAP Eğitimleri konusunda hizmet vermeye devam ediyor. 

  Detaylı bilgi ve hizmetlerimiz için  bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  Duyuru Arşivi

 • YEŞİL OSB KAVRAMI VE OSB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
 • 2023 Yılı Birim Bedelleri (OGM)
 • 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2023/1)
 • ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ yayınlandı.
 • rTEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT
 • BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2023 YAYINLANDI.
 • YENİ MADEN YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 • TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlandı.
 • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” değişti.
 • 2022 Yılı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Birim Bedelleri YENİLENDİ.
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYATLARI 2022 YENİLENDİ.
 • 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para CezalarıİDARİ PARA CEZALARI 2021
 • ORMANLIK ALANDA BALIK İZİN BAŞVURULARI, SÜRE UZATIMLARI VB. Anayasa Mahkemesi kararı gereğince ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ E55690203-010.01-2673406 VE 08.12
 • ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 • GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYAN VE EĞİTİM HİZMETİ BAŞLAMIŞTIR.
 • 2020 yılı Çevre İdari Para Cezaları yayınlandı
 • 2020 MADEN RUHSAT BEDELLERİ yayınlandı
 • 2020 ORMAN İDARİ PARA CEZALARI yayınlandı.
 • ORMAN İZİN İTİFAK BEDELERİ 2020
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” yayınlandı
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2019 YILI BİRİM FİYATLARI
 • MAPEG İHALE DUYURULARI
 • MADEN RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
 • MAPEG tarafından işlemlerin devam edilmesi onay listeleri
 • BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DEĞİŞİKLİĞİ
 • REFERANS NUMARASI ALMA
 • ÇEVRE ETKİETİ DÖNEMİ BAŞLADI
 • MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI. 21.09.2017
 • MADEN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ. 21.09.2017
 • 2017 Orman Bedelleri
 • MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (R.G. 27.12.2016/29931)
 • 2017 yılı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI BELİRLENDİ.
 • 2017 yılı MADEN RUHSAT BEDELLERİ BELİRLENDİ.
 • Orman Rehabilitasyon Projesi Teknik Raporları  Takvim