• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05327753750
 • https://twitter.com/umutmuhendislik
 • https://www.instagram.com/umutmuhendislik/

UMUT ORMANCILIK

Hızlı, Etkin, Global Mühendislik

                                                                                                                                    

Orman Mühendisliği

UMUT ORMANCILIK, 5531 Sayılı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN kapsamında Ruhsatlı Ormancılık Bürosu olarak Orman Mühendisliği konularında hizmet vermektedir.

ORMAN MÜLKİYETİ

 • Orman sınırlarının aplikasyonu,
 • Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti, 
 • Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri,Özel orman Amenajman Planı yapımı, 
 • Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,
 • Halihazır koordinatlı harita yapımı,
 • 6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
 • Ağaç Röleve Planı yapılması,
 • Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.

ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER 

 6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;

 • Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi, 
 • Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 • Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
 • Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması
 • Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi. 

 6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

 • Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa Ağaç Röleve Planının yapılması, 
 • Enerji Nakil Hattı,  telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi, atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 • Hertürlü danışmanlık hizmetleri.

AĞAÇLANDIRMA 

 • Fidan Temini
 • Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
 • Ağaçlandırma Projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması,
 • Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri,
 • Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri.
 • Orman Amenajman Planı yapılması,
 • Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması,
 • Orman Yol Şebeke Planı yapılması

 

Takvim
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret118733